ERFARINGER


Når man er leder, er der ofte én ting, man forsømmer: At få tanket inspiration op fra andre ledere, som tumler med de samme udfordringer som én selv.

1

Organisering

Man kommer langt med god planlægning

erfaringer_front

Kultur

Vi kommer bedre gennem situationerne når vi kender hinanden
2

Udvikling

Når kortsigtede og langsigtede mål kolliderer

Erfaringsudveksling med lederkollegaer kan ofte glide i baggrunden i en travl hverdag, hvor fokus er på patienterne og på medarbejderne, men det er en vigtig del af arbejdet.

Det gælder også, når det handler om lederens ansvar i arbejdet med at forebygge, håndtere og bearbejde voldsomme hændelser, og det er baggrunden for dette tema om Erfaringer.

 

Her kan du møde andre lederkolleger og høre deres erfaringer med at ruste medarbejderne bedst muligt til voldsomme hændelser.

 

Her kan du møde andre lederkolleger fra Region Hovedstadens Psykiatri og høre deres erfaringer med at ruste medarbejderne bedst muligt til voldsomme hændelser. Der er altså ikke tale om anvisninger i den rigtige måde at arbejde på – du skal snarere se det som inspiration fra kolleger, som har gjort deres egne erfaringer på godt og ondt. Noget vil måske flugte med dine egne erfaringer og holdninger, mens du allerede selv har fundet dine egne løsninger på andre områder.

VED DU DET?

 

question53

 

 

 

 

WordPress Image Lightbox Plugin